Home / Juristen / Maurits Rabbie
Maurits-Rabbie-CMS-NL

Maurits Rabbie

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Maurits Rabbie is werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en richt zich met name op de energiesector. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert op het gebied van fusies en overnames, joint ventures en duurzame energie projecten. Maurits adviseert onder meer bij transacties in nationaal en internationaal verband.

Maurits is sinds 2017 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master ondernemingsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

  • Bachelor psychologie, Universiteit Maastricht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
13/08/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li 2019
12/03/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - fe­bru­a­ri 2019
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA...
18/07/2018
CMS heeft DE­KRA ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de...
CMS Ex­pert Gui­de to Off­sho­re Wind in Nor­thern Eu­ro­pe
Jan 2018
CMS Re­ne­wa­bles gui­de
A Sec­tor In Tran­si­ti­on
26/01/2018
CMS ad­vi­seert ENER­CON bij de over­na­me van wind­mo­len­fa­bri­kant...
12/01/2018
CMS ad­vi­seert Part­ners Group ten aan­zien van in­ves­te­ring...
08/11/2017
Off­sho­re wind ten­ders Hol­land­se Kust (zuid) I & II...
14/08/2017
CMS ad­vi­sed Coo­p­er­Vi­si­on Inc. on the ac­qui­si­ti­on of...