Home / Juristen / Roderick Nieuwmeyer
Roderick-Nieuwmeyer-CMS-NL

Roderick Nieuwmeyer

Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Frans, Engels, Duits

Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor.

Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Hij adviseert onder meer op het gebied van kartelrecht, concentratiecontrole, machtsposities, distributiepraktijken en (mededingingsrechtelijke) compliance. Daarnaast procedeert hij in procedures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en voor nationale rechtbanken. Roderick werkt in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans) en spreekt tevens Italiaans.

Roderick maakt binnen CMS deel uit van de Life Sciences sectorgroep en het Innovation Advocates Team, waarmee hij innovatieve start-up ondernemingen juridisch begeleidt. Hij is tevens lid van het CMS Dawn Raid Team en de German Desk.

Roderick is sinds 2012 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte hij als advocaat bij Houthoff Buruma in Amsterdam, nadat hij een LL.M aan het prestigieuze Collège d'Europe te Brugge met succes had afgerond.

Meer Minder

Opleidingen

  • Europees recht, Europacollege, België

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden

  • Nederlands recht (internationaal - en Europees recht), Universiteit Leiden

  • Programme International, Institut d'etudes politiques de Paris, Frankrijk

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Mededingingsrecht (VvM)

  • CMS Innovation Advocates team

  • Nederlandse Orde van Advocaten

  • Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (EU-lijst)

  • Holland House Brussels

Meer Minder

Feed

Toon alleen
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA...
21-02-2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.   Wie? In sep­tem­ber 2018 is een nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter aan­ge­tre­den bij ACM,.
04/02/2019
CMS lan­ceert gra­tis mo­bie­le app voor hulp bij in­val­len...
26/01/2018
CMS ad­vi­seert ENER­CON bij de over­na­me van wind­mo­len­fa­bri­kant...
03/11/2017
CMS re­a­geert op con­sul­ta­tie wet markt en over­heid en...
06/09/2017
EU Court of Jus­ti­ce on In­tel ca­se: Loy­al­ty re­ba­tes...
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...
03/03/2017
CMS dient met suc­ces klacht in bij ACM: Mi­nis­ter van...
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship...
08/09/2016
CMS be­ge­leidt gro­te over­na­me in de vis­sec­tor
02/10/2015
CMS 5e bij FT In­no­va­ti­ve La­wy­ers Awards Lon­den
17/09/2015
CMS ad­vi­seert Sucden bij de over­na­me van Ned­cof­fee