Home / Juristen / Tim Wilms
Tim-Wilms-29-Edit-CMS-NL

Tim Wilms

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Tim Wilms is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor.

Hij houdt zich met name bezig met het collectief en individueel arbeidsrecht en adviseert onder meer over medezeggenschap, overgang van onderneming, reorganisaties, ontslagzaken en (wijziging van) arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast heeft Tim ervaring in het sportrecht en in de advisering van sportverenigingen, sportbonden en sporters over uiteenlopende sportrechtelijke issues. Tim is regelmatig griffier in sporttuchtzaken en publiceert periodiek in sport gerelateerde tijdschriften.

Tim is sinds februari 2015 als advocaat werkzaam bij CMS, daarvoor heeft hij onder meer stage gelopen bij het T.M.C. Asser Instituut en was hij geruime tijd juridisch medewerker bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Tilburg

  • International Business Law, Universiteit van Tilburg

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Advocaten

  • Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten

  • Vereniging voor Sport en Recht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to On­li­ne Gam­bling Re­gu­la­ti­on in Eu­ro­pe
28-04-2016
Wwz in de prak­tijk: de reik­wijd­te van de h-grond
Met de in­voe­ring van de Wet werk en ze­ker­heid heeft de wet­ge­ver in ar­ti­kel 7:669 lid 3 BW acht li­mi­ta­tie­ve ont­slag­gron­den op­ge­no­men: grond a tot en met h (zie: Ont­slag­gron­den). De 'h-grond' is een rest­ca­te­go­rie, maar moet te­rug­hou­dend wor­den toe­ge­past: al­leen.
19/12/2018
CMS staat Adi­das suc­ces­vol bij in kort ge­ding te­gen...
August 2018
Sum­mer of sports 2018
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
20-06-2018
Loot boxes – a tre­a­su­re tro­ve of gam­bling re­gu­la­to­ry...
09/04/2018
Ont­slag van een trai­ner in het be­taald voet­bal: de...
10/01/2018
Ver­voers­be­drijf Qbuzz wint aan­be­ste­ding on­der CMS-be­ge­lei­ding
17/08/2017
eS­ports and ima­ge rights
31/03/2017
De po­si­tie van de te­kort­schie­ten­de be­stuur­der bin­nen...
20/02/2017
CMS staat FC Twen­te bij in pro­ce­du­re te­gen spe­lers­ma­ke­laars­kan­toor...
30/01/2017
Van Gel­der/NOC*NSF: een ana­ly­se van­uit Ne­der­lands...