Home / Juristen / Tjeerd Hoekstra
De foto van Tjeerd Hoekstra

Tjeerd Hoekstra

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Tjeerd Hoekstra is als advocaat-medewerker werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van CMS. Hij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht, waarbij de focus ligt op medezeggenschapsrecht, reorganisaties en ontslag van statutair bestuurders.

In de praktijk adviseert Tjeerd middelgrote en grote ondernemingen, onder meer over arbeidsrechtelijke kwesties bij fusies en overnames, zoals medezeggenschapsrecht en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast procedeert Tjeerd regelmatig in ontslagzaken en over andere arbeidsrechtelijke geschillen.

Vanuit de sectorgroep CMS Life Sciences is Tjeerd regelmatig werkzaam voor ondernemingen binnen de Life Sciences sector en is hij in staat door kennis van die sector mee te denken over arbeidsrechtelijke vraagstukken en cliënten van een passend advies te voorzien.

Tjeerd is sinds januari 2011 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte hij op de secties arbeidsrecht en procesrecht van Clifford Chance LLP in Amsterdam.

Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie

  • Nederlands recht (economisch publiek- en bedrijfsrecht), Universiteit Utrecht

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
23/05/2019
Een uit­da­gen­de ar­beids­markt
18/03/2019
WIEG: lan­ger ver­lof voor part­ner bij ge­boor­te kind
06/02/2019
Cao is meest­al geen keu­ze­me­nu
Weet u pre­cies wan­neer u wel­ke cao moet toe­pas­sen?
15/01/2019
Zal ik u een ge­heim­pje ver­klap­pen?
19/11/2018
Hoe wordt de be­oor­de­ling dit jaar ge­waar­deerd?
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
01/10/2018
Tran­si­tie­ver­goe­ding bij lang­du­ri­ge on­ge­schikt­heid op...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
31/05/2018
Va­kan­tie­krie­bels en va­kan­tie­koorts
03/05/2018
#Me­too: Naar een vei­li­ge werk­om­ge­ving!
06/10/2017
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Ne­der­land Iso­leert
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...