Home / Publicaties / 50 jaar staatssteunrecht

50 jaar staatssteunrecht

20/08/2014

De Europese regels over toezicht op staatssteun door de Europese Commissie, die we nu kennen uit de art. 107-109 VWEU, vinden we bijna volledig al terug in art. 92-94 van het EEG-Verdrag, zoals dat op 1 januari 1958 in werking is getreden. In deze bijdrage schetsen de auteurs een overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het beleid van de Commissie, maar gaan ze ook in op de wijzen waarop in de afgelopen 50 jaar deze staatssteunregels zijn gehanteerd door de Nederlandse overheden, de rijksoverheid en de decentrale overheden. Hoewel de laatste 15 jaar veel aandacht is besteed aan het belang en de mogelijkheden van de Europese staatssteunregels, is, zoals eerder vermeld in Bouwrecht, recentelijk door Gert Jan Koopman van de Europese Commissie gesteld dat Nederland bij de toepassing van de staatssteunregels is blijven steken in 1957.

Publicatie
Bouwrecht_2014_08_a.pdf
Downloaden
PDF 1,2 MB

Auteurs

Allard Knook
B. Hessel