Home / Publicaties / 925.nl mag Quote 500 niet ‘quoten’

925.nl mag Quote 500 niet ‘quoten’

25/11/2008

Op 6 november 2008 verscheen de nieuwe Quote 500. Nog dezelfde dag verscheen de volledige lijst van 500 rijkste Nederlanders "geactualiseerd" op de website www.925.nl. Volgens de makers van de website zijn papieren rijkenlijstjes in tijden van een economische crisis al snel gedateerd. De peildatum voor de geschatte vermogens van de Quote 500 was 1 augustus. Dankzij de economische crisis klopte de lijst niet meer. 925's Rijken Rekenmachine bood de oplossing: de geschatte vermogens werden met een bepaalde factor geïndexeerd. Saillant was dat www.925.nl wordt uitgegeven en geëxploiteerd door Mediamaatjes B.V. (hierna: Mediamaatjes), waarvan oud Quote 500-redacteur Jort Kelder één van de drie aandeelhouders en bestuurders is. De uitgever van Quote 500 was "not amused" en stapte naar de rechter; met succes.

Volgens de uitgever, Hachette Filipacchi Media (hierna: Hachette) had Mediamaatjes klakkeloos de Quote 500-lijst overgenomen inclusief waarde- en branche-indeling en deze slechts met een bepaalde factor aangepast. Hierdoor werd inbreuk gemaakt op (onder meer) het databankenrecht van Quote. Hachette verzocht de Haagse Voorzieningenrechter om een ex parte verbod op grond van artikel 1019e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (zie eerder: Newsflash Intellectueel Eigendom/ICT, 2008, nr. 3) op basis waarvan Mediamaatjes de lijst van haar website moest halen.

Databank
Om te kwalificeren als een beschermde databank moet sprake zijn van (i) een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen (ii) die systematisch of methodisch geordend zijn en (iii) afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en (iv) waarvan de verkrijging, controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering (art. 1 sub a Databankenwet).

Volgens Hachette voldeed de Quote 500 aan deze criteria, het ging immers om (i) een lijst van de 500 rijkste Nederlanders en de waarde van hun vermogens, (ii) die systematisch geordend is (namelijk genummerd) en (iii) de notering van diverse rijken is afzonderlijk toegankelijk. Ook was (iv) sprake van een substantiële investering. De investering die de jaarlijkse samenstelling van de Quote 500 vergde, werd door Hachette geschat op € 269.000,-. Voor de verkrijging en controle van de inhoud moest de redactie van Quote 500 uitvoerig onderzoek doen en interviews afnemen met betrokkenen.

Inbreuk
Door de Quote 500 lijst integraal te kopiëren, over te brengen en te publiceren op haar website had Mediamaatjes volgens Hachette de databank opgevraagd en hergebruikt in de zin van art. 2 lid 1 sub a Databankenwet. Deze handelingen zijn voorbehouden aan de producent van een databank. Aangezien Mediamaatjes geen toestemming had, heeft zij met haar handelingen inbreuk gepleegd op Hachette's databankenrechten. Daarnaast heeft Hachette zich ook nog beroepen op inbreuk op haar auteursrechten (in het bijzonder de haar toekomende bescherming van onpersoonlijke geschriften).

Dat bleek echter niet nodig, want de Voorzieningenrechter wees op 7 november haar verzoek reeds op basis van het databankenrecht toe. Mediamaatjes werd bevolen onmiddellijk de inbreuk op Hachette's databankrechten door plaatsing van de Quote 500 op www.925.nl te staken en gestaakt te houden.

Aangezien het hier gaat om een zogenaamd "ex parte" verbod, en Mediamaatjes in deze zaak dus niet gehoord was, had de voorzieningenrechter voor het geval Mediamaatjes de opheffing van het verbod wilde vorderen, daartoe tijd gereserveerd op 14 november. Inmiddels weten we dat Mediamaatjes daar geen gebruik van heeft gemaakt. Wel zal zij blijkens haar website met een nieuwe versie van de Rijken Rekenmachine komen.