Home / Publicaties / Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking: nu...

Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking: nu voorbereiden!

07/03/2013

Op 1 april is het eindelijk zover, de Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en de Algemene Richtlijn Werken (ARW 2012) zullen in werking treden. Zo ontstaat een duidelijk en uniform kader voor aanbesteden: alle regels in één wet met een daarbij behorend pakket aan aanvullende regelingen en beleid. Zowel voor de aanbestedende diensten, als voor ondernemers brengt dit per 1 april 2013 de nodige veranderingen mee.

Graag verwijzen wij u naar het artikel ‘De nieuwe Aanbestedingswet in vogelvlucht’ dat eerder dit jaar in onze newsflash verscheen. Dit artikel zet alle aanstaande wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving overzichtelijk op een rij.

De toverformule: Proportionaliteit?
Een belangrijke term in de nieuwe Aanbestedingswetgeving is proportionaliteit. Van aanbestedingsprocedure tot contract, in alle gevallen moeten de eisen, voorwaarden en criteria proportioneel zijn. Dat betekent dat gestelde eisen en voorwaarden in een redelijke verhouding dienen te staan tot de opdracht. De nieuwe Gids proportionaliteit biedt een handvat voor het maken van de afweging wat proportioneel is en wat niet. Toch blijft aanbesteden maatwerk en zal per geval moeten worden bekeken wat proportioneel is. De aanbestedende dienst zal het inkoopbeleid moeten afstemmen op de nieuwe wetgeving en daarnaast de standaard aanbestedingsdocumenten nog eens onder de loep moeten nemen. Aan de andere kant dient de inschrijver er alert op te zijn dat de aanbestedende dienst enkel proportionele eisen mag stellen.

Klachtenregeling
Klachten over een aanbesteding kunt u als inschrijver per 1 april 2013 indienen bij het klachtenmeldpunt van de aanbestedende dienst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de commissie van aanbestedingsexperts. Dit is een laagdrempelige geschilbeslechtingsinstantie die tot doel heeft een onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Toveren kunnen wij helaas niet. Wel kan het Aanbestedingsteam van CMS Derks Star Busmann u op weg helpen met (de voorbereiding op) de nieuwe Aanbestedingswet. Of u nu aanbestedende dienst bent of ondernemer, graag adviseren wij u over alle wijzigingen die de nieuwe Aanbestedingswet met zich brengt.

Helpdesk
Voor korte vragen over de nieuwe Aanbestedingswetgeving die wij direct telefonisch kunnen beantwoorden kunt u in de maanden maart en april 2013, kosteloos, terecht bij onze helpdesk. Telefoonnummer: 030-2121632.

Seminar
Op woensdag 22 mei 2013 organiseren wij, van 15.00 tot 18.00 uur, een actualiteitenseminar aanbestedingsrecht waarin de eerste ervaringen met de nieuwe Aanbestedingswetgeving zullen worden geëvalueerd. Wij sluiten het seminar af met een netwerkborrel.

Aanmelden en meer informatie

Informatie:

Wet- en regelgeving per 1 april 2013
Aanbestedingswet
Aanbestedingsbesluit
Gids Proportionaliteit
Algemene Richtlijn Werken 2012

Auteurs

De foto van Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Amsterdam
De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Janneke
Janneke van Loenen - de Wild