Home / Publicaties / Aanneming en projectontwikkeling: bouw- en handel...

Aanneming en projectontwikkeling: bouw- en handelsfase

15/02/2013

De uitgave "PropertyNL Taxspecial 2013" informeert over fiscale deelgebieden van vastgoed. In deze editie is een bijdrage van Willie Ambergen opgenomen.

Onder aanneming verstaat men zowel woning- en utiliteitsbouw, als grond-, water- en wegenbouw. De woning- en utiliteitsbouw richt zich op nieuwbouw, verbouwingen, herstel en onderhoud van woningen en bedrijfsgebouwen. De grond-, water- en wegenbouwkundige bedrijven zijn actief op het gebied van infrastructuur, kust- en oeververdediging, cultuurtechniek, natte waterbouw (kust-, oever- en baggerwerk) en droge waterbouw (bijvoorbeeld aanleg van kades). Genoemde sectoren werken regelmatig met elkaar samen, zoals bij het realiseren van nieuwe woonwijken in combinatie met de aanleg van de hoofdinfrastructuur.

Publicatie
PropertyNL_Taxspecial_2013_a.pdf
Downloaden
PDF 409,1 kB

Auteurs

De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam