Home / Publicaties / Aansprakelijkheid van de moedervennootschap - Comsys/Van...

Aansprakelijkheid van de moedervennootschap - Comsys/Van den End q.q. (HR, 11 september 2009)

02/08/2008

Loes Lennarts is redactioneel medewerker van het Tijdschrift voor Insolventierecht. Deze bijdrage van haar hand verscheen in het nummer 2010 - 4.
In deze procedure gaat het om drie vennootschappen van de Comsys-groep, die zich bezighielden met de verkoop en installatie van voice-response systemen. Het faillissement van één van deze vennootschappen, Comsys Services (hierna: Services), heeft ertoe geleid dat de curator de andere twee vennootschappen, respectievelijk Comsys (een zustervennootschap van Services) en Holding (enig aandeelhouder en bestuurder van zowel Services als Comsys) aansprakelijk heeft gesteld voor het tekort in het faillissement van Comsys Services.

Publicatie
Tijdschrift_voor_Insolventierecht_2010_04
Downloaden
PDF 414,2 kB

Auteurs

Loes Lennarts