Home / Publicaties / Actualiteitenoverzicht ruimtelijke bestuursrecht...

Actualiteitenoverzicht ruimtelijke bestuursrecht 2007

15/02/2008

In dit overzicht worden de belangrijkste ontwikkelingen in de wetgeving en de jurisprudentie op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht van het afgelopen jaar besproken. Behalve aan ruimtelijk relevante regelingen die in de loop van 2007 in werking zijn getreden - waaronder de wijziging van de Woningwet inzake de verbetering van de handhaving, de Wet luchtkwaliteit, de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken - zal in dit overzicht ook aandacht worden besteed aan diverse consequenties voor de Woningwet, de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten voortvloeiend uit de Invoeringswet WRO, waarvan een gewijzigd ontwerp bij de Eerste Kamer in behandeling is. Het feit dat het hier om een zeer omvangrijke wetgevingsoperatie gaat, vormt naast de behandelde hoeveelheid jurisprudentie de verklaring voor de lengte van dit overzichtsartikel.

Publicatie
Actualiteitenoverzicht ruimtelijke bestuursrecht 2007
Downloaden
PDF 1,9 MB

Auteurs

De foto van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam
Jan van Vulpen