Home / Publicaties / Afschaffing van seniorenregelingen toegestaan

Afschaffing van seniorenregelingen toegestaan

02/06/2010

Het Gerechtshof Arnhem heeft op 27 april van dit jaar een arrest gewezen waarin de werkgever werd toegestaan om een in een arbeidsovereenkomst geïncorporeerde regeling uit een CAO met betrekking tot toekenning van seniorendagen eenzijdig te schrappen. Het Hof oordeelde dat, gezien het feit dat de regeling in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA) en het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de werkgever aan deze nietige regeling te houden.

Publicatie
OpMaat_Arbeidsrecht_2010_06_02
Downloaden
PDF 26,2 kB

Auteurs

De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam