Home / Publicaties / Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak

18/01/2008

De rechter kan een overeengekomen boete matigen als de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Tot voor kort lag matiging van een algemeen geformuleerd boetebeding voor de hand. Dit wegens grote discrepantie tussen de omvang van de schade en de hoogte van de overeengekomen boete. De waarde van een boetebeding was betrekkelijk. Begin vorig jaar besliste de Hoge Raad echter dat een rechter pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken, als het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.

Publicatie
Afspraak is afspraak
Downloaden
PDF 53,4 kB

Auteurs

E.B.M. Brons - Stikkelbroeck