Home / Publicaties / Algemene voorwaarden. 10 gouden regels, regel 8

Algemene voorwaarden. 10 gouden regels, regel 8

01/04/2010

ln regel 7 hebben wij het uitgebreid gehad over het toepasselijke recht. Wij concludeerden onder andere met het advies om in uw algemene voorwaarden een rechtskeuze (een beding dat stelt dat Nederlands recht exclusief van toepassing is op alle rechtsverhoudingen met de wederpartij) op te nemen.

Het Nederlandse recht hoeft echter niet voor alle aspecten van de rechtsverhouding tussen partijen het meest voordelig te zijn. Andere rechtstelsels zouden, bij goed voorwerk, voordelen kunnen opleveren.

Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de regeling van het eigendomsvoorbehoud.

Publicatie
Fenedexpress_2010_342_a.pdf
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

Anita-Canta-CMS-NL
Anita Canta
Advocaat
Utrecht
De foto van Ellen Gielen
Ellen Gielen
Partner
Utrecht