Home / Publicaties / Antikraakbewoning leidt niet tot eerste ingebruikname...

Antikraakbewoning leidt niet tot eerste ingebruikname nieuwbouw

27/09/2010

Inleiding

De levering van een 'nieuwe' onroerende zaak door een BTW ondernemer is voor de verkrijger in beginsel vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Eén van de voorwaarden voor de vrijstelling is dat de levering van rechtswege (en dus niet op grond van opteren door partijen) belast is met BTW aangezien deze levering plaatsvindt vóór, op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

BTW en overdrachtsbelasting?

Voor wat betreft de antikraakbewoning van een nieuw gerealiseerd appartementencomplex voorafgaand aan de levering van het complex, kan deze vorm van bewoning voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting tot problemen leiden. Het complex is immers door de antikraakverhuur formeel in het bedrijf van de ondernemer gebruikt. Hierdoor wordt niet voldaan aan een andere voorwaarde voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting dat het gebruik als bedrijfsmiddel voorafgaand aan de levering in beginsel verbiedt. Als gevolg hiervan zou bij de levering van het complex heffing van BTW én overdrachtsbelasting plaatsvinden daar de vrijstelling van overdrachtsbelasting formeel niet van toepassing is.

Verruiming beleid t.a.v. vrijstelling

Blijkens een mededeling van het Ministerie van Financiën, waarvan de strekking gepubliceerd is in de Notamail (vakliteratuur) van 2 augustus 2010, leidt het aangaan van antikraakovereenkomsten niet tot een eerste ingebruikneming van woningen en daarmee niet tot gebruik als bedrijfsmiddel in de zin van de overdrachtsbelasting. In een dergelijk geval is de samenloopvrijstelling van toepassing en zal er naast BTW geen overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Auteurs

De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam