Home / Publicaties / Arbeidsrecht - veranderend recht en reorganisatie...

Arbeidsrecht - veranderend recht en reorganisatie tools

26/09/2014

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uiteengezet hoe u een ontslag onder de nieuwe wet kunt voorbereiden en hoe u tevoren een risico-analyse kunt maken van de kans van slagen bij kantonrechter en UWV waarbij ook in zal worden gegaan op de inschatting van tijdsduur en kosten. Ook krijgt u een checklist aan de hand waarvan u intern kunt bepalen of uw organisatie voldoende gereed is om te reorganiseren of om activiteiten te herstructureren. Daarbij wordt aandacht besteed aan de partijen die betrokken zijn bij een dergelijk besluit, variërend van de directie tot de business, HR, Ondernemingsraad/vakbonden en individuele werknemers.


In 2014 organiseert het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) in samenwerking met CMS vier NGB Extra bijeenkomsten voor zijn leden. Dit zijn verdiepingscursussen over actuele juridische onderwerpen, speciaal gericht op de bedrijfsjurist. Drie daarvan zijn (te zijner tijd) achteraf als webinar te bekijken. De bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen voor NGB leden. Het NGB heeft circa 1500 leden, allen bedrijfsjurist, voor meer informatie over het lidmaatschap zie
www.ngb.nl.

Auteurs

Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam