Home / Publicaties / HKK Exploitatie B.V.

HKK Exploitatie B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 2 juli 2019 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HKK Exploitatie B.V., tevens handelend onder de namen Restaurant Klein Kalfje en Klein Kalfje, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (1083 AB) Amsterdam aan de Amsteldijk 355 (dossiernummer Kamer van Koophandel 71258655), met benoeming van mr. A.E. de Vos tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. W.H.Z. Westerhof tot curator.