Lo­gis­tic Vi­bes B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 24 april 2017 is in staat van faillissement verklaard Logistic Vibes B.V., Kamer van Koophandel: 60227281, statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te (1422 AG) Uithoorn aan het adres Anthony Fokkerweg 14D met benoeming van mr. A.E. de Vos tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.N. de Groot tot curator.