Mansio Investments B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 5 december 2017 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MANSIO INVESTMENTS B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1066 CN) Amsterdam aan het adres Sloterweg 796 (dossiernummer Kamer van Koophandel: 54079209), met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. W.H.Z. Westerhof tot curator.

Tegen de faillietverklaring is op 19 december 2017 verzet ingesteld. Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 27 december 2017 heeft de Rechtbank het verzet gegrond verklaard en is het faillissementsvonnis vernietigd. Dit betekent dat Mansio Investments B.V. niet langer in staat van faillissement verkeert.