Paul Baars De­sign B.V.

Paul Baars De­sign B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 31 oktober 2017 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paul Baars Design B.V. (dossiernummer Kamer van Koophandel 34153343), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1017 XM) Amsterdam aan het Frederiksplein 16H, met benoeming van mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. W.H.Z. Westerhof tot curator.