Home / Publicaties / @Bavariababes: Zo, nu eerst een Twitter account.....

@Bavariababes: Zo, nu eerst een Twitter account...

09/09/2011

Het is alweer een jaar geleden dat bierbrouwer Bavaria tijdens een zinderende voetbalzomer veel publiciteit trok met haar campagne rondom de Bavaria Babes (u weet het vast nog wel, die vrolijke Hollandse meiden in oranje jurkjes op de tribunes in Zuid-Afrika). De term Bavaria Babes kreeg ook in de media een enorm podium en werd daarmee waarschijnlijk een van de bekendste nieuwe woorden in 2010 (al moest het het in de verkiezing van het Van Dale Woord van het Jaar afleggen tegen het aanmerkelijk minder sexy "gedoogregering"). Met de campagne had Bavaria (anders dan onze jongens op het veld) goud in handen. Dergelijk succes trekt doorgaans 'aanhakers' aan, maar op dat front bleef het lange tijd opmerkelijk stil (geen Grolsch Girls, Heineken Honeys of Amstel's Angels..). Ook in de social media werden de Bavaria Babes een veel besproken fenomeen, al verzuimde Bavaria haar damesteam als Twitteraccount te registreren. Waarop Movuz, een aanbieder van verrijdbare biertaps, haar kans schoon zag (zij het pas in februari 2011, opmerkelijk genoeg) en @bavariababes als Twitter-account registreerde. Naar eigen zeggen "met een knipoog", maar Bavaria kon er niet om lachen. Eerder deze maand (juli 2011) hebben partijen de kwestie uiteindelijk geschikt, waarbij de Twitter-account alsnog aan Bavaria is overgedragen. Het kwam dus niet tot nieuwe 'Twitter-rechtspraak'. Stel dat de zaak nu wél aan de rechter was voorgelegd, in hoeverre had Bavaria zich dan als merkhouder tegen het gebruik van deze Twitter-account met succes in rechte kunnen verzetten?

Verbodsactie

Hoewel Bavaria niet over het merk 'Bavaria Babes' beschikt(e), is zij wel al veertig jaar houder van een Benelux registratie voor het merk 'Bavaria'. Op grond daarvan kan Bavaria o.a. iedere derde het gebruik verbieden van een overeenstemmend teken voor (soort)gelijke waren of diensten indien dit gebruik verwarringsgevaar oplevert (artikel 2.20 lid 1 sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)).

Het lijdt geen twijfel dat het teken zoals gebruikt door Movuz - de Twitter-accountnaam '@bavariababes'- overeenstemt met het merk 'Bavaria'. Gezien de dominante en zelfstandige positie die de term Bavaria in de gebruikte accountnaam inneemt, naast het in het populaire taalgebruik gebruikelijke 'babes', zou een rechter de naam als een overeenstemmend teken (kunnen) hebben aangemerkt.

Gebruik voor soortgelijke waren

Onder dit teken biedt Movuz verrijdbare biertaps en drankkarren aan. Op 6 april 2011 lanceerde Movuz haar website en kondigde dit op Twitter aan via @bavariababes.
Daarmee is er sprake van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren. Voor 'gebruik voor waren' is het voldoende, zo heeft het Europese Hof bepaald, dat het teken wordt gebruikt met het doel een internetgebruiker in contact te brengen met (een advertentie voor) de waren. Dat de internetgebruiker ook zelf nog een aantal handelingen moet verrichten om dit contact te bewerkstelligen (bijv. een website openen en daarop zoeken naar de waren) maakt daarbij niet uit.

Ook aan het vereiste dat de twitteraar gebruik maakt van het merk in het economisch verkeer is in dit geval voldaan. Was Movuz een student geweest, die via @bavariababes aan zijn vrienden ('volgers') twittert dat hij een lekker glas Bavaria (of Heineken) heeft besteld, dan ontsnapt hij gezien dit privé-gebruik aan een verbod.

Verwarringsgevaar

Gezien de hoge mate van (soort)gelijkheid van tekens, waren en relevant publiek is aannemelijk dat het gebruik door Movuz verwarringsgevaar oplevert. Daarnaast draait het bij twitteren om korte, kernachtige berichten en teksten. De gemiddelde internetgebruiker gaat geen uitgebreid onderzoek doen naar de identiteit van de twitteraar, maar krijgt slechts de accountnaam van de twitteraar mee. Met tweets onder de naam @bavariababes wekt Movuz bij de gemiddelde internetgebruiker de indruk dat zij een commerciële band heeft met bierbrouwer Bavaria. Op zijn minst maakt Movuz het de internetgebruiker moeilijk om te weten te komen of de waren waar het Twitter-account naar verwijst afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een (niet aan de merkhouder gelieerde) derde. Verwarringsgevaar is eens te meer aannemelijk vanwege de bekendheid van Bavaria in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux.

Profiteren zonder geldige reden

Vanwege diezelfde bekendheid is verwarringsgevaar bovendien niet eens vereist. De houder van een bekend merk kan namelijk ook een verbod vorderen (zonder verwarringsgevaar aan te hoeven tonen) indien door het gebruik van het overeenstemmende teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het bekende merk (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Dat Movuz bij het gebruik van haar Twitter-account profiteerde van de bekendheid van het merk Bavaria is evident, en dit gaf Movuz ook met zoveel woorden toe. Zij vergoeilijkte het gebruik echter met het argument dat dit 'met een knipoog' was. Net als Bavaria ontgaat ons wat die 'knipoog' zou zijn, en in elk geval kan dit niet als geldige reden gelden voor het simpelweg gebruiken van het merk van een ander om potentiële klanten naar de eigen webshop te lokken.

Het 'vonnis'

In een procedure had Bavaria dus op basis van haar 'Bavaria' merkregistratie naar onze mening waarschijnlijk met succes een verbodsactie kunnen instellen. In die zin hoeft Bavaria dus ook in de toekomst niet te vrezen dat zij per se alle varianten op haar merk en reclame-uitingen ook als twitteraccount moet registreren. Een schikking zoals die nu is getroffen, waarbij Movuz de Twitter-accountnaam aan Bavaria heeft overgedragen, lag dan ook in de rede. Desalniettemin zal men ongetwijfeld de afgelopen maanden profijt hebben gehad van de publiciteit die deze kwestie heeft gegenereerd. Dat Movuz aldus haar eigen bavariababes-buzz heeft gecreëerd, moet haar worden nagegeven. En zien wij het nu goed dat de dames op de website van Movuz onder hun 'Oktoberfest'-achtige outfit stiekem nog een oranje jurkje dragen..?

Dit artikel verscheen eerder op IE-Forum.nl (26-7-2011)