Home / Publicaties / Be careful what you wish for

Be careful what you wish for

03/05/2010

Belangrijke spelers in het juridische veld zijn op dit moment de ondernemingsraden en vakbonden. Sinds 1950 kent Nederland een Wet op de ondernemingsraden. De inhoud van die wet vormde in feite een weerslag van overlegstructuren die in het bedrijfsleven al zo waren gegroeid. De rol van de ondernemingsraad lag destijds uitsluitend op sociaal terrein en zijn bevoegdheid was beperkt tot het geven van advies. In 1971 zijn de bevoegdheden va de ondernemingsraad uitgebreid.
De or kreeg ook adviesrecht voor een aantal economische en organisatorische aangelegenheden en een instemmingsrecht voor bepaalde regelingen op sociaal gebied.

Publicatie
UB_2010_2
Downloaden
PDF 230,2 kB

Auteurs

De foto van Aukje Haan
Aukje Haan
Partner
Utrecht