Home / Publicaties / Beperking van pensioenindexatie: een stroomschema

Beperking van pensioenindexatie: een stroomschema

04/11/2009

Het economisch tij zit zwaar tegen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor pensioenfondsen. Tijdelijke of meer structurele beperkingen van de indexatie van pensioenen zijn daar onder meer een gevolg van. Zoals al eerder in dit tijdschrift gesignaleerd, zijn op dit vlak nieuwe procedures te verwachten. ln dat kader is het voor alle eventuele betrokkenen daarbij zinvol inzicht te krijgen, in hetgeen in dergelijke discussies van belang is. ln deze bijdrage wordt daarvan een overzicht verschaft.

Publicatie
Arbeidsrecht_2009_10_b.pdf
Downloaden
PDF 629 kB

Auteurs

De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam