Home / Publicaties / Bezorgdiensten mogen sterke drank blijven aflever...

Bezorgdiensten mogen sterke drank blijven afleveren

22/02/2017

Aan de strijd van de SlijtersUnie tegen bezorgdiensten is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De SlijtersUnie verzet zich al langer tegen de verkoop van sterke drank door webwinkels die niet in het bezit zijn van een Drank- en Horecawetvergunning. In dit geval werd de drank geleverd door buitenlandse webwinkels, zodat de SlijtersUnie zich kennelijk genoodzaakt zag om haar pijlen te richten op de bezorgdiensten, die de pakketten met sterke drank in Nederland afleveren. Nadat de SlijtersUnie zonder succes voor de bestuursrechter betoogde dat bezorgdiensten het slijtersbedrijf uitoefenen als zij sterke drank bij mensen thuis bezorgen, hetgeen zonder Drank- en Horecawetvergunning niet mag, is een nieuwe poging van de SlijtersUnie om bezorgdiensten te dwarsbomen ook mislukt. Dit keer nam de SlijtersUnie het standpunt in, dat een bezorgdienst, juist omdat deze het slijtersbedrijf niét uitoefende, op een verboden wijze pakketten met sterke drank bij consumenten thuis bezorgde. Deze poging strandde, net als de eerste, uiteindelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ('de Afdeling').

Twee handhavingsverzoeken

Aan beide pogingen lag een handhavingsverzoek van de SlijtersUnie ten grondslag. De burgemeesters gaven aan de handhavingsverzoeken geen gehoor, waartegen de SlijtersUnie bezwaar maakte en uiteindelijk beroep en hoger beroep instelde. Eigenlijk wenste de SlijtersUnie in de eerste procedure van de rechter al een antwoord te krijgen op de beide rechtsvragen die voor lagen. In de eerste plaats op de vraag of de burgemeester handhavend had moeten optreden vanwege het ontbreken van een Drank- en Horecawetvergunning bij de bezorgdienst. Ten tweede op de vraag of de burgemeester evengoed had moeten ingrijpen, als de bezorgdienst naar het oordeel van de rechtbank het slijtersbedrijf niet uitoefende. Naast de vergunningplicht voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf kent de Drank- en Horecawetwet namelijk het verbod om, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of van het partijen-cateringsbedrijf, gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. Door ongelukkige formulering van het eerste handhavingsverzoek, kwam de rechtbank echter in de eerste procedure niet toe aan de beantwoording van allebei de rechtsvragen.

Het begrip 'slijtersbedrijf'

De eerste zaak draaide om de definitie van het begrip 'slijtersbedrijf'. Ingevolge de Drank- en Horecawet wordt onder een slijtersbedrijf verstaan: 'de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse […]'. 'Verstrekken' zoals bedoeld in de omschrijving van het begrip slijtersbedrijf houdt verband met 'verkopen'. Dat valt volgens de rechtbank in de eerste van de twee zaken over de handhavingsverzoeken van de SlijtersUnie af te leiden uit de wetsgeschiedenis van de Drank- en Horecawet. Nu de bezorgdienst zelf geen sterke drank verkocht, oefende de bezorgdienst het slijtersbedrijf niet uit en had deze daar dus ook geen vergunning voor nodig, aldus de rechtbank die door de Afdeling werd gevolgd.

Sterkte drank bezorgen mag

Zoals gezegd, kent de Drank- en Horecawet naast de vergunningplicht voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf het verbod om, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of van het partijen-cateringsbedrijf, gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. Om dit verbod draaide de tweede zaak. Volgens de rechtbank en de Afdeling kon worden vastgesteld dat bij de bezorgdienst zelf geen sterke drank kon worden besteld en dat de bezorgdienst slechts de door haar opdrachtgevers aangeleverde pakketten had bezorgd bij een particulier. Onder deze omstandigheden werd het verbod uit de Drank- en Horecawet niet door de bezorgdienst overtreden.

Al met al kunnen bezorgdiensten dus gewoon pakketten met sterke drank bij particulieren aan huis blijven afleveren, tenzij deze pakketten met drank bij de bezorgdiensten zelf besteld kunnen worden. In dat geval zou de bezorgdienst een Drank- en Horecawetvergunning nodig hebben, maar zover komt het niet omdat sterke drank nu eenmaal niet bij een bezorgdienst kan worden besteld.

Ongetwijfeld lopen er nog meer zaken naar aanleiding van handhavingsverzoeken van de SlijtersUnie, die behoorlijk vasthoudend is en op creatieve manieren probeert om de concurrentie zo klein mogelijk te houden. Voorlopig gaat echter bij de bezorgdiensten de kurk eraf!

Uitspraken: ECLI:NL:RVS:2016:2252 en ECLI:NL:RVS:2017:343

Auteurs

De foto van Alexander IJkelenstam
Alexander IJkelenstam
Advocaat
Amsterdam