Home / Publicaties / Bouwen aan staatssteunrecht

Bouwen aan staatssteunrecht

07/07/2014

Het staatssteunrecht beoogt - kort gezegd - te voorkomen dat een overheid een niet-marktconform voordeel verleent aan een marktpartij. Indien een overheid bijvoorbeeld een grond c.q. vastgoedtransactie aangaat met een projectontwikkelaar, ontwikkelend aannemer of belegger dan zal moeten worden getoetst of de overeengekomen prijs een marktconforme prijs betreft in de zin van het staatssteunrecht. De verschillende vereisten die gelden om te bepalen of er van een 'marktconforme prijs' sprake is, zijn opgenomen in een Mededeling van de Europese Commissie uit 1997 ('de Mededeling'). Aangezien Europese regelgeving in de regel maximaal tien jaar meegaat alvorens het wordt herzien, werd al geruime tijd uitgekeken naar een opvolger hiervan. Deze komt er zoals het er nu naar uitziet echter niet; recent heeft de Europese Commissie besloten de Mededeling in te trekken.

De auteurs gaan in op de vraag wat de huidige vereisten zijn die in de
Mededeling zijn opgenomen en wat het intrekken van deze Mededeling in de praktìjk zal betekenen.

Publicatie
Vastgoedrecht_2014_03_b.pdf
Downloaden
PDF 283,9 kB

Auteurs

Jeroen-Berlage-CMS-NL
Jeroen Berlage
Partner
Amsterdam
Allard Knook