Home / Publicaties / Conservatoir beslag. Waarheidsplicht. Weigering beslagverlof...

Conservatoir beslag. Waarheidsplicht. Weigering beslagverlof (Hof A'dam, 22 november 2011)

29/10/2012

Een noot van Marc van Zanten bij de uitspraak Hof A'dam, 22 november 2011 (LJN BV7108).

Het hof bekrachtigt de afwijzing van het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag. Door ten onrechte in het beslagrekest het eerder bij de rechtbank Leeuwarden ingediende beslagrekest niet te vermelden, heeft appellant de voorzieningenrechter te Haarlem onvolledig geïnformeerd. Dat appellant na vragen van de griffier alsnog van het eerdere rekest melding heeft gemaakt, maakt dat niet anders. Dit is zodanig in strijd met de goede procesorde dat het de afwijzing van het verzoek rechtvaardigt.

Publicatie
Jurisprudentie_Burgerlijk_Procesrecht_2012_04_b.pdf
Downloaden
PDF 400 kB

Auteurs

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam