Home / Publicaties / Consultatie Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen...

Consultatie Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I

Inbreng CMS Derks Star Busmann N.V.

16/01/2014

Op 26 november 2012 is in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht een aantal maatregelen aangekondigd om het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Eén van deze maatregelen betreft de invoering van de mogelijkheid voor de rechtbank om al vóór een mogelijk faillissement in stilte aan te wijzen wie zij zal aanstellen als curator. Daartoe is een voorontwerp van wet tot Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing van een eventueel faillissement of surseance van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I) ter consultatie aangeboden. De auteur geeft een inhoudelijke reactie op het voorontwerp.

Publicatie
Consultatie_Wet_continuïteit_ondernemingen_ I_b.pdf
Downloaden
PDF 1,9 MB

Auteurs

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam