Home / Publicaties / Consultatie derde tranche voorontwerp vereenvoudiging...

Consultatie derde tranche voorontwerp vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht

26/07/2006

CMS Derks Star Busmann N.V. heeft met belangstelling kennisgenomen van de derde tranche van het ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de notitie invoering aandelen zonder nominale waarde. Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid daarop een reactie te geven. Eerst zullen wij ingaan op de belangrijkste wijzigingen. Vervolgens zullen wij een aantal artikelen van het voorstel van commentaar voorzien en ten slotte geven wij onze mening omtrent de invoering van aandelen zonder nominale waarde.

Auteurs

De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam
De foto van Martijn Bje
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
Jurjen Groot