Home / Publicaties / De Pacht

De Pacht

Verslag jaarvergadering 2012 Vereniging voor Agrarisch Recht

21/08/2012

Op vrijdag 20 april 2012 heeft de 53e Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht plaatsgevonden in het WTC te Arnhem. ln dit artikel wordt verslag gedaan van het wetenschappelijk gedeelte van de vergadering. Het thema van deze vergadering was 'de pacht'. Dit thema werd behandeld aan de hand van twee preadviezen die begin 2012 in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht verschenen.

Het verslag vangt aan met de toelichting door mr. B. Nijman op zijn preadvies waarin de knelpunten van het huidige pachtrecht centraal stonden. Vervolgens wordt de toelichting van mr. G.M.F. Snijders over het toekomstperspectief van het pachtrecht in Nederland behandeld. Na de toelichtingen volgt een weergave van de discussie over de preadviezen die werd ingeleid met een inhoudelijke bijdrage van vier interveniënten.

Publicatie
Tijdschrift_voor_agrarisch_recht_2012_7_8_f.pdf
Downloaden
PDF 1,1 MB