Home / Publicaties / De herziening van een exploitatieplan met veel posten...

De herziening van een exploitatieplan met veel posten bovenwijkse voorzieningen

Een artikelnoot bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juni 2016

20/11/2017

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over een eerste herziening van het in 2011 door de gemeenteraad van Barneveld vastgestelde exploitatieplan “Harselaar-Driehoek” is in verschillende opzichten interessant. Zo behandelt de Afdeling de vraag, welke beroepsgronden kunnen worden aangevoerd in het kader van een beroep tegen een herziening van een exploitatieplan. Het grootste deel van de uitspraak bestaat echter uit de beoordeling van toedeling van de kosten van diverse bovenwijkse voorzieningen en de zorgvuldigheid van de desbetreffende kostenramingen. De overwegingen die de Afdeling daaraan wijdt, maken inzichtelijk waarop de raad moet letten bij het geven van een onderbouwing van dergelijke kostenposten, als ook welke marges de raad mag aanhouden in de kostenramingen.

Publicatie
De_Gemeentestem_2017_7463_a.pdf
Downloaden
PDF 824 kB

Auteurs

De foto van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam