Home / Publicaties / De nieuwe Mededingingswet en Richtsnoeren Clementie:...

De nieuwe Mededingingswet en Richtsnoeren Clementie: klikken loont! Of toch niet?

10/01/2008

Het liedje 'Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan...' is bij iedereen bekend en wordt nog steeds aan kinderen geleerd. De strekking van dit liedje is duidelijk, maar kennelijk niet voor de NMa. Op 1 oktober 2007 is namelijk de Mededingingswet (Mw) gewijzigd en heeft de NMa nieuwe Richtsnoeren Clementie (hierna: de Clementierichtsnoeren) en een nieuwe Boetecode gelanceerd. Op basis hiervan wordt klikken door personen actief gestimuleerd en beloond.
ln dit artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij de Clementierichtsnoeren en de belangrijkste arbeidsrechtelijke knelpunten die daaruit voortvloeien.

Publicatie
De nieuwe Mededingingswet en Richtsnoeren Clementie: klikken loont! Of toch niet?
Downloaden
PDF 862,1 kB

Auteurs

De foto van Eva Schothorst
Eva Schothorst - Gransier
Counsel
Utrecht
M. Margadant