Home / Publicaties / De opleiding van de advocaat van de toekomst

De opleiding van de advocaat van de toekomst

01/12/2008

Natuurlijk. De moderne advocaat moet, net zoals zijn voorganger, Meester in het Recht blijven, ook al zal hij in de toekomst die titel misschien niet meer dragen. Maar de moderne cliënt vraagt om meer gereedschappen om hem bij te staan in het voorkomen en oplossen van conflicten. Dat onderscheidt de advocaat van de pure jurist: deze gaat een casus te lijf met zijn juridisch instrumentarium; de advocaat, die met mensen te maken heeft, weet (althans behoort te weten) dat er naast juridische belangen nog een scala van andere belangen meespeelt. Dat betekent dat kennis van civiele rechtsvordering alleen onvoldoende is; ook onderhandelings- en mediationtechnieken horen in de gereedschapskist van de advocaat. En of hij/zij het nu leuk vindt of niet, mediation is een fact of life.

Publicatie
De opleiding van de advocaat van de toekomst
Downloaden
PDF 134,9 kB