Home / Publicaties / De pre-pack en de beursvennootschap

De pre-pack en de beursvennootschap

10/06/2016

De auteur onderzoekt in deze bijdrage in hoeverre de pre-pack verenigbaar is met de voor beursvennootschappen geldende publicatieverplichtingen. Daartoe wordt onderzocht of (de aanvraag voor) de aanwijzing van een beoogd curator koersgevoelige informatie betreft. Voorts wordt het doel van de wettelijke publicatieverplichting besproken en de uitzonderingsmogelijkheden. Aandacht zal verder worden besteed aan het standpunt van de Minister en (recente) Europese ontwikkelingen, alsmede de consequenties van deze regelgeving voor de prepackpraktijk. Tot slot zal de gang van zaken rond de aanwijzing van Royal Imtech N.V. worden besproken.

Publicatie
Tijdschrift voor Insolventierecht 2016 03
Downloaden
PDF 191,5 kB

Auteurs

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam