Home / Publicaties / De statutair bestuurder en de management-bv: een gespleten...

De statutair bestuurder en de management-bv: een gespleten persoonlijkheid?

19/02/2015

Dat de statutair bestuurder een status aparte inneemt binnen het arbeidsrecht is bekend en onder meer bevestigd door de Hoge Raad met de zogenaamde 15 april-arresten. Inmiddels heeft zich een aantal zaken voorgedaan waarbij de statutair bestuurder niet werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een managementovereenkomst. Indien er sprake is van een managementovereenkomst is het de vraag of de contractuele rechtsbetrekking eindigt als gevolg van het vennootschapsrechtelijk ontslag. Rechtspraak wijst uit dat hierover verschillend is geoordeeld. Deze bijdrage analyseert die rechtspraak en gaat in op de vraag onder welke voorwaarde de overeenkomst van opdracht eindigt als gevolg van het vennootschapsrechtelijk ontslag.

Publicatie
TAP_2015_01_a.pdf
Downloaden
PDF 382,2 kB

Auteurs

De foto van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam