Home / Publicaties / Doel en misbruik van beslag

Doel en misbruik van beslag

12/10/2018

Op 11 oktober 2018 is het Compendium Beslag- en executierecht (Sdu) gepresenteerd. Ruim 70 auteurs uit de wetenschap, rechtspraak en rechtspraktijk hebben daaraan hun medewerking verleend. Directe aanleiding voor het Compendium Beslag- en executierecht was het consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. De auteurs hebben hun bijdragen geschreven ter inspiratie voor de wetgever en de politiek om te komen tot een algehele herziening van het beslag- en executierecht en daarmee een meer rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving.

Wie over een voor tenuitvoerlegging vatbare titel beschikt, is bevoegd om deze ten uitvoer te leggen. Hoe ver strekt nu deze bevoegdheid en wanneer is er sprake van misbruik? In deze bijdrage behandelen Marc van Zanten en Sjef van der Putten (initiatiefnemers en redacteuren van het Compendium) de vraag welke doelen er met een beslag en de daaropvolgende tenuitvoerlegging worden gediend en of het uitoefenen van pressie een legitiem doel is of dat er dan sprake is van misbruik. Ook behandelen zij de taak en positie van de gerechtsdeurwaarder in het beslag- en executierecht met in het bijzonder aandacht voor de ministerieplicht.

Publicatie
Bijdrage_Compendium_beslag_en_executierecht_2018_d.pdf
Downloaden
PDF 462,2 kB

Auteurs

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam
S.J.W. van der Putten