Home / Publicaties / Duurzaam aanbesteden van overheidsopdrachten na k...

Duurzaam aanbesteden van overheidsopdrachten na klimaatzaak

22/10/2018

Onlangs heeft de Nederlandse Staat van het gerechtshof in Den Haag de opdracht gekregen om de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn verder terug te dringen. De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 tenminste 25% verminderd worden ten opzichte van 1990. Het gerechtshof in Den Haag is op 9 oktober 2018 tot dit oordeel gekomen in een procedure aangespannen door de belangenorganisatie Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Met deze uitspraak heeft het gerechtshof het eerdere vonnis van de rechtbank Den Haag in deze klimaatzaak bevestigd.

Zowel de Staat als Urgenda vinden dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO₂, grote gevaren meebrengt voor het leven op aarde. Urgenda wil dat de Staat eerder zorgt voor een lagere uitstoot dan de Staat nu voor ogen heeft. Het Haagse gerechtshof is het eens met Urgenda. Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moet al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit om te voorkomen dat het leven en gezinsleven van burgers in Nederland aangetast wordt. De Staat moet de burger beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De overheid zal dan ook een aanzienlijke inspanning moeten leveren om de vermindering van CO₂-uitstoot te bewerkstelligen. Het duurzaam aanbesteden van overheidsopdrachten is dan ook van essentieel belang.

Bij een traditionele aanbestedingsprocedure wordt door de aanbestedende dienst in veel detail beschreven wat deze precies wil. Vervolgens mogen verschillende markt partijen een aanbod doen. Zelden wint de partij met het meest duurzame aanbod, omdat de aanbestedingsprocedure onvoldoende is geënt op duurzaamheid. Zonde, omdat het aanbestedingsrecht handvatten biedt duurzame aanbestedingsprocedures te organiseren.

Een aanbestedende dienst kan opdrachten bijvoorbeeld functioneel specificeren en de kennis uit de markt benutten om met een duurzame en/of innovatieve oplossing te komen. Een aanbestedende dienst kan duurzame gunningscriteria hanteren die bijvoorbeeld verband houden met recyclebaarheid. Ook kunnen aanbestedende diensten ervoor kiezen overeenkomsten aan te besteden die ook tijdens de uitvoering een prikkel geven te verduurzamen. Kortom, het aanbestedingsrecht biedt tal van mogelijkheden om uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Nu moeten aanbestedende diensten alleen nog de handschoen oppakken.

Auteurs

De foto van Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Amsterdam