Home / Publicaties / Extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor...

Extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de jonge werknemer

06/09/2010

Per 9 juli 2010 is de tijdelijke verruiming van de wettelijke ketenregeling ingegaan.

Werkgevers kunnen tot 1 januari 2012 meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan met werknemers jonger dan 27 jaar zonder dat automatisch een onbepaalde tijdsovereenkomst ontstaat.

Hoofdregel

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, geldt automatisch voor onbepaalde tijd vanaf de dag dat:

1. met de tweede of volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de totale contractsduur van 36 maanden wordt overschreden, of

2. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane overeenkomsten zijn gesloten

waarbij de arbeidsovereenkomsten elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd.

Tijdelijke regel voor werknemers jonger dan 27

Met ingang van 9 juli 2010 is de hoofdregel verruimd voor werknemers jonger dan 27 jaar in die zin dat:

Ad 1. een totale contractsduur van 48 maanden in plaats van 36 maanden mag worden overeengekomen

Ad 2. niet bij de vierde maar bij de vijfde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De verruiming geldt niet indien vóór 9 juli 2010 op grond van de hoofdregel al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan tussen de werkgever en een werknemer jonger dan 27 jaar. Ter illustratie:

Werkgever A heeft drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (één jaar) gesloten met werknemer B (25 jaar). De laatste overeenkomst liep af op 1 juni 2010.

A en B komen een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen met een loopduur van 1 juni 2010 - 1 juni 2011.

Met het vierde contract is op 1 juni 2010 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan: de verruiming van de ketenregeling geldt niet voor B ook al is hij jonger dan 27.

Bovendien vervalt de verruiming direct op het moment dat de werknemer 27 jaar wordt:

Werkgever A heeft drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (van steeds één jaar) gesloten met werknemer B (geboren 30 januari 1984, 26 jaar). De laatste overeenkomst eindigt op 1 september 2010.

A en B komen een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen met een loopduur van 1 september 2010 - 1 september 2011. Vanaf 30 januari 2011 geldt voor B de gewone ketenregeling echter weer. A raakt dan toch gebonden voor onbepaalde tijd. A kan B dus slechts een vierde bepaalde tijdscontract aanbieden met een looptijd van vier maanden (tot 1 januari 2011).

Einde van de verruiming

De verruiming werkt tot 1 januari 2012, deze termijn kan door de overheid worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014. Op het moment dat de tijdelijke maatregel vervalt, geldt de hoofdregel (vierde contract/meer dan 36 maanden) weer. De verruimde ketenregeling werkt dan alleen nog na voor die werknemers die op het moment van het vervallen van de maatregel nog geen 27 jaar zijn en waarmee reeds een vierde arbeidscontract voor onbepaalde tijd is gesloten, of die de periode van 36 maanden reeds zijn gepasseerd.

Checklist voor werkgever

In het kader van deze Newsflash kunnen niet alle finesses van de ketenregeling worden besproken. Hieronder volgen vijf korte tips voor de werkgever, die kunnen bijdragen aan het voorkomen van ongewenste gebondenheid voor onbepaalde tijd.

1.   Check of een CAO van toepassing is en of daarin wordt afgeweken van de wettelijke ketenregeling.

2.   Implementeer een piepsysteem dat signaleert wanneer het sluiten van een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leidt tot (ongewenste) binding aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3.   Onderzoek of sprake is van opvolgend werkgeverschap (arbeidsovereenkomsten bij vorige werkgever tellen mee in de keten). Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn na een overname of doorstart na faillissement. 

4.   Maakt u gebruik van de tijdelijke verruiming, controleer dan dat de werknemer gedurende de "extra" arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen 27 wordt.

5.   Houd de beëindigingsdatum van de verruiming (vooralsnog 1 januari 2012) in het oog.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij het uitvoeren van deze tips.

Auteurs

De foto van Stephanie Dekker
Stephanie Dekker