Home / Publicaties / Fixatiebeginsel en betalingsopdrachten op datum f...

Fixatiebeginsel en betalingsopdrachten op datum faillissement

13/12/2012

Op 23 maart van dit jaar heeft de Hoge Raad wederom uitspraak gedaan over de vraag wat de gevolgen zijn als een bank een betalingsopdracht conform de opdracht van de rekeninghouder uitvoert op de dag van diens faillissement. De Hoge Raad bespreekt de beschikkingsbevoegdheid van de gefailleerde rekeninghouder, het fixatiebeginsel uit artikel 23 Faillissementswet ('Fw'), de uitleg van artikel 52 Fw alsmede het karakter van de rekening-courant.

Publicatie
Update_B&F_december_2012_f.pdf
Downloaden
PDF 3,2 MB