Home / Publicaties / Groepsfinanciering

Groepsfinanciering

06/09/2010

De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en Gaswet bepalen dat op 1 januari 2011 de splitsing gerealiseerd dient te zijn van de netwerkbedrijven en de commerciële energiebedrijven die zich bezighouden met productie, levering en handel van elektriciteit en gas. Netbeheerders mogen onder bepaalde voorwaarden ook na splitsing binnen een groep opereren als de uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerders hierdoor niet in het gedrang komt. Groepsfinanciering kan in principe risico's met zich meebrengen voor het netbeheer. lmmers, als de netbeheerder niet zelfstandig kan beschikken over de gelden of hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden voor de groepsfinanciering, dan kan dat het beheer van het net in gevaar brengen. Men kan zich daarom afvragen in hoeverre groepsfinanciering na de splitsing zou zijn toegestaan en in hoeverre een netbeheerder in het kader van een dergelijke groepsfinanciering garanties mag afgeven of zekerheden mag verstrekken.

Publicatie
BB_2010_nr18
Downloaden
PDF 320,7 kB

Auteurs

Mr. F.M.M. Pols