Home / Publicaties / Het cessieverbod nader bezien

Het cessieverbod nader bezien

12/12/2009

In een toepasselijke en daarom ook veel gebruikte quote van Oditah komt naar voren dat het grootste deel van het vermogen van een onderneming veelal zit 'opgesloten' in vorderingen op naam. De waarde van deze vorderingen 'bevrijden' is van groot belang voor een onderneming. Het overdragen van vorderingen is daarom in veel financiële constructies gebruikelijk (onder andere bij securitisatie of factoring). De overdracht van een vordering op naam geschiedt door middel van een cessie. Een cessie bewerkstelligt dat de waarde van de vordering niet blijft 'opgesloten' tot het moment dat een onderneming een vordering int en speelt derhalve in het handelsverkeer een significante rol.

Publicatie
W.P.N.R_2009_dec_6823
Downloaden
PDF 192,9 kB