Home / Publicaties / Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJ EU...

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJ EU inzake splitsen energiebedrijven

13/04/2012

In de splitsingszaak die de energiebedrijven Essent, Eneco en DELTA in 2007 tegen de Nederlandse Staat aanhangig hebben gemaakt om de verplicht gestelde eigendomssplitsing aan te vechten heeft de Hoge Raad bij tussenarrest van 24 februari jl. beslist dat het voor de beslissing in cassatie nodig is vragen van uitleg van het Europese recht te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). In afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het HvJ EU houdt de Hoge Raad iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJ EU uitspraak heeft gedaan. Niettemin geeft de Hoge Raad in het tussenarrest op een aantal punten zijn zienswijze, welke hieronder worden besproken. Voor de nog niet gesplitste energiebedrijven Eneco en DELTA betekent het tussenarrest in ieder geval dat zij voorlopig de splitsing niet hoeven door te voeren.

Publicatie
Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJ EU inzake splitsen energiebedrijven
Downloaden
PDF 56,2 kB

Auteurs

De foto van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
De foto van Jacqueline Feld
Jacqueline Feld