Kamed B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 23 augustus 2016 is in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMED B.V., dossiernummer Kamer van Koophandel: 59002840, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1064 HK) Amsterdam aan het adres Martinus Nijhoffstraat 104, met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. C.F. Klooster tot curator.