Home / Publicaties / Meten met verschillende maatmannen

Meten met verschillende maatmannen

31/10/2012

Producten kunnen beschermd worden door rechten van intellectuele eigendom (IE). De ontwikkelaar van een origineel product kan verschillende IE-rechten hebben. Bijvoorbeeld een merkrecht, een octrooi (in spreektaal: patent) of een modelrecht. Voor de vraag of sprake is van voldoende originaliteit om juridische bescherming te genieten, wordt voor elk van deze rechten een andere maatstaf gehanteerd. IE-rechten zijn wat dat betreft net productlijnen: elk 'type' heeft zijn eigen 'publiek'.

Publicatie
Product_2012_05_b.pdf
Downloaden
PDF 1,7 MB