Home / Publicaties / Mobiele aanbieders/OPTA (Marktanalysebesluit MTA)

Mobiele aanbieders/OPTA (Marktanalysebesluit MTA)

01/10/2008

De zaak gaat over een marktanalysebesluit krachtens de Telecommunicatiewet (Tw). Op grond van de Tw moet OPTA, toezichthouder op de markt voor telecommunicatie, onderzoek doen naar de mate van concurrentie op de verschillende markten in Nederland. De zaak heeft betrekking op de markt voor mobiele gespreksafgifte, welke markt in belangrijke mate de tarieven bepaalt voor het mobiel bellen. Als biijkt dat er partijen zijn?die aanmerkelijke marktmacht hebben, kan OPTA voorwaarden stellen aan de tarieven alsmede verplichtingen opleggen die leiden tot een situatie als ware er sprake van voldoende concurrentie.

Deze 'uitspraak' is interessant omdat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven daarin toepassing heeft gegeven aan de zogeheten 'bestuurlijke lus' met behulp van de mogelijkheden die het huidige procesrecht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt. De bestuurlijke lus is een middel om definitieve geschilbeslechting te bevorderen. Een bestuursorgaan krijgt de mogelijkheid om nog tijdens de beroepsprocedure gebreken in een besluit te herstellen.

Publicatie
Mobiele aanbieders/OPTA (Marktanalysebesluit MTA)
Downloaden
PDF 770,9 kB

Auteurs

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam