Home / Publicaties / Monopolieposities en referentiepanden

Monopolieposities en referentiepanden

10/02/2008

Bij het vaststellen van de nadere huurprijs van 290 bedrijfsruimte is het vinden van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse (referentiepanden) veelal een hele opgave. Daarbij kunnen zich vele complicaties voordoen. Bijvoorbeeld het geval dat de betrokken verhuurder tevens de eigenaar is van de overige bedrijfsruimte in het winkelcentrum waar het gehuurde is gevestigd. De vraag rijst dan of, en zo ja: in hoeverre, de overige bedrijfsruimten in het winkelcentrum betrokken kunnen worden bij de berekening van de nadere huurprijs. Veel huurders verzetten zich hiertegen op grond van twee argumenten.

Publicatie
TvHB_1_2008
Downloaden
PDF 66,9 kB

Auteurs

De foto van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam