Home / Publicaties / Onderweg naar morgen

Onderweg naar morgen

03/05/2012

Aan de golf van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de energiesector lijkt geen einde te komen. De afgelopen jaren heeft daarbij de totstandkoming van een Europese interne energiemarkt centraal gestaan. Nu zich langzaam de contouren van een interne markt beginnen af te tekenen, doen zich echter weer nieuwe uitdagingen voor: hoe is de huidige zoektocht naar, en de exploitatie van, duurzame energiebronnen en de bevordering van energiebesparing te passen binnen deze geliberaliseerde markt?

Deze eerste bijdrage van onze Energy Update gaat, bij wijze van introductie, in op de huidige status van het proces van liberalisering van de energiemarkt en de verduurzaming van de energiehuishouding; twee ontwikkelingen waarmee de Nederlandse energiesector zich op dit moment geconfronteerd ziet, maar die niet altijd goed met elkaar te verenigen lijken.

Publicatie
CMS_Energy_Update_april_2012_art
Downloaden
PDF 462,3 kB

Auteurs

De foto van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam