Home / Publicaties / Op weg met de Wabo (deel II)

Op weg met de Wabo (deel II)

03/10/2011

In deel I van ons artikel over de eerste ervaringen met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)hebben we een aantal ontwikkelingen in de wetgeving geschetst. Inmiddels zijn er weer enkele actuele ontwikkelingen te melden. In dit tweede deel zullen we verder gaan met de bespreking van de eerste contouren in de jurisprudentie over de toepassing van de Wabo. Daarbij zullen we in het bijzonder stil staan bij de omvang van een project en de rechtspraak over de vraag of een project al dan niet vergunningsvrij mag worden uitgevoerd. Ten slotte resteren nog enkele losse eindjes die de aandacht behoeven in het kader van de bespreking van de eerste contouren in de rechtspraak over de Wabo.

Publicatie
Vastgoed_Fiscaal_Civiel_2011_05_a.pdf
Downloaden
PDF 919,5 kB

Auteurs

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam
Janneke
Janneke van Loenen - de Wild