Home / Publicaties / Past de UsedSoft-constructie ook in de Auteursrec...

Past de UsedSoft-constructie ook in de Auteursrechtrichtlijn?

03/04/2014

Op verzoek van de redactie zette de auteur zich aan een reactie op het artikel van W.L.G. During, 'Rekken en strekken met de UsedSoft-formule,' in het vorige nummer van dit blad. Al lezend (met bewondering voor de veelheid van behandelde aspecten, en grotendeels met instemming bij haar bevindingen) en schrijvend kwam de auteur tot de conclusie dat de auteur, liever dan een kritisch commentaar bij Durings artikel, een eigen beantwoording zou leveren van de vraag of de door het HvJ EU in het arrest UsedSoft gebouwde constructie zich leent voor toepassing ook op ander auteursrechtelijk werk dan computerprogrammatuur. De auteur komt, net als During, tot een grotendeels positief antwoord op de vraag, zij het langs een andere weg. Voordat de auteur die weg inslaat bespreekt de auteur nog enkele kenmerken van het UsedSoft-arrest.

Publicatie
AMI_2014_02_a.pdf
Downloaden
PDF 133,2 kB

Auteurs

De foto van Hendrik Struik
Hendrik Struik