Home / Publicaties / Private lease

Private lease

29/06/2015

Momenteel is private lease niet gereguleerd in de financiële wet- en regelgeving. De AFM noemt private lease echter een alternatieve vorm van financiering en doet thans (in overleg met het ministerie van Financiën) onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van private lease. In dit artikel wordt nader ingegaan op het (wettelijk) kader toepasselijk op lease, de voorwaarden waaronder private lease wordt aangeboden op de markt, of eenduidig kan worden vastgesteld of private lease al dan niet noodzaakt tot (zelf)regulering en hoe deze (zelf)regulering zou kunnen plaatsvinden.

Publicatie
Tijdschrift_voor_Financieel_Recht_2015_05_a.pdf
Downloaden
PDF 110,1 kB

Auteurs

De foto van Tessa Penninks
Tessa Penninks
Advocaat
Utrecht