Home / Publicaties / Redactioneel

Redactioneel

29/03/2013

Sinds 1 juli 2012 kan de feitenrechter in civiele zaken prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. De eerste prejudiciële vraag betrof een voor de lezers van dit tijdschrift interessante vraag, namelijk of de grosse van de hypotheekakte een executoriale titel in de zin van art. 430 Rv oplevert voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvorderingen uit hoofde van overeenkomsten van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden.

Publicatie
Beslag_en_executie_in_de_rechtspraktijk_2013_02_d.pdf
Downloaden
PDF 42,1 kB

Auteurs

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam