Regeerakkoord: NMa moet meer boetes uitdelen

19/11/2012

Het heeft in de landelijke media weinig aandacht gekregen, maar in het regeerakkoord is het volgende bepaald:

"De boetes marktwerking (NMa) worden verhoogd omdat de NMa meer kartelboetes gaat opleggen. De ontvangsten worden geraamd op 75 mln. in 2014 oplopend naar 125 mln. structureel."

Natuurlijk is het geen gegeven dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de komende jaren meer kartelboetes gaat opleggen. Het is enkel een oogmerk van de nieuwe regering om de jaarlijkse inkomsten uit boetes voor overtredingen van het mededingingsrecht te doen oplopen naar € 125 miljoen per jaar.

Dit 'boete-quotum' is ambitieus. In 2011 bedroeg het totale bedrag namelijk slechts € 39,7 miljoen, terwijl dit kalenderjaar nog 'maar' voor € 23,3 miljoen aan boetes is opgelegd. De komende jaren zal de NMa de bedragen ook nog eens met minder mankracht moeten binnenhalen, vanwege de haar opgelegde bezuinigingen.

Belangrijker is echter dat het plan van de regering zich slecht verdraagt met de functie van de NMa en de aan haar toebedeelde rol. De NMa is immers onafhankelijk toezichthouder, die de Mededingingswet zonder politieke inmenging moet handhaven. De NMa heeft al aangekondigd het boete-quotum naast zich neer te leggen.

In dit licht valt te bezien of de NMa in de komende jaren daadwerkelijk meer of hogere boetes voor overtredingen van de mededingingsregels oplegt. Het regeerakkoord is eerder opnieuw een signaal dat de kans op minder handhaving van de mededingingsregels in Nederland zeker niet reëel is. Ook in deze tijd van economische neergang zet de NMa haar bevoegdheden tot handhaving onverminderd - en mogelijk intensiever - in.

De sectie EU- en mededingingsrecht van CMS Derks Star Busmann adviseert u graag over de betekenis van de Europese en Nederlandse mededingingsregels voor uw onderneming.

Auteurs

Edmon-Oude-Elferink-CMS-NL
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Roderick-Nieuwmeyer-CMS-NL
Roderick Nieuwmeyer
Advocaat
Amsterdam
La foto van Robert-Bosman-CMS-NL
Robert Bosman
Partner
Amsterdam